Thay đổi ảnh bìa
Thoại
Thay đổi ảnh bìa
Nguyễn Văn Thoại - SEO, đồng thời là tác giả của nhiều bài viết đánh giá sản phẩm tại website Alofone.vn. Anh ấy có niềm yêu thích công nghệ lớn hơn ai hết. Sở thích của Anh ấy là chơi thể thao, đọc sách.
Trạng thái của tài khoản này là Approved

Người dùng này hiện chưa có đầy đủ thông tin.

30 tuổi
Nguyễn Văn Thoại - SEO, đồng thời là tác giả của nhiều bài viết đánh giá sản phẩm tại website Alofone.vn. Anh ấy có niềm yêu thích công nghệ lớn hơn ai hết. Sở thích của Anh ấy là chơi thể thao, đọc sách.