Change your cover photo
Thoai
Change your cover photo

Thoại là người thiết kế và quản trị trang web Alofone.vn, nhân viên SEO, marketing tại công ty Alofone với hơn 4 năm kinh nghiệm. Anh ấy có khả năng thiết kế banner, chỉnh sửa hình ảnh tốt bằng các phần mềm Photoshop, AI,... Thời gian rảnh Anh ấy thích tìm hiểu thông tin về các sản phẩm công nghệ.

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Male
26 years old

Thoại là người thiết kế và quản trị trang web Alofone.vn, nhân viên SEO, marketing tại công ty Alofone với hơn 4 năm kinh nghiệm. Anh ấy có khả năng thiết kế banner, chỉnh sửa hình ảnh tốt bằng các phần mềm Photoshop, AI,... Thời gian rảnh Anh ấy thích tìm hiểu thông tin về các sản phẩm công nghệ.