Change your cover photo
Thoại
Change your cover photo

Là quản trị viên website Alofone.vn, SEO & marketing tại công ty Alofone với nhiều năm kinh nghiệm. Có khả năng thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh bằng các phần mềm Photoshop, AI,... Thời gian rảnh tôi thích tìm hiểu thông tin mới về các sản phẩm công nghệ.

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Male
26 years old

Là quản trị viên website Alofone.vn, SEO & marketing tại công ty Alofone với nhiều năm kinh nghiệm. Có khả năng thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh bằng các phần mềm Photoshop, AI,... Thời gian rảnh tôi thích tìm hiểu thông tin mới về các sản phẩm công nghệ.