Thay đổi hình nền của bạn
Thoại
Change your cover photo
Là quản trị viên website Alofone.vn, SEO & marketing tại công ty Alofone với nhiều năm kinh nghiệm. Có khả năng thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh bằng các phần mềm Photoshop, AI,... Thời gian rảnh tôi thích tìm hiểu thông tin mới về các sản phẩm công nghệ.
This user account status is Approved

Hiện tại, người dùng này chưa điền đầy đủ thông tin.

Male
28 tuổi
Là quản trị viên website Alofone.vn, SEO & marketing tại công ty Alofone với nhiều năm kinh nghiệm. Có khả năng thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh bằng các phần mềm Photoshop, AI,... Thời gian rảnh tôi thích tìm hiểu thông tin mới về các sản phẩm công nghệ.