chat zalo
hotline
0967.590.222 (028) 668.67.333

Nokia 6210 NGuyên Zin

Model  Nokia 6210

Kích thước:129,5 x 47,3 x 18,8 mm

Bảo hành 12 tháng

Danh mục:
Nokia brand logo