chat zalo
hotline
0967.590.222 (028) 668.67.333

Showing all 1 result

ĐIỆN THOẠI CẢM ỨNG THƯƠNG HIỆU LENOVO

Điện thoại nắp gập

Lenovo A588T cảm ứng nắp gập

1,490,000